Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών που κάνουν παραγγελία στην παρούσα ιστοσελίδα. Το #Όνομα εταιρείας# είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας. Συμμορφωνόμαστε επομένως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.